Administration

 

 

S.No.
Name
Father's / Husband Name
Destination
1.
Shri Praveen Kumar Jaiswal Suresh Chandra jaiswal
President
2.
Shri Shailendra Mohan Mishr Late Rajdev Mishr
Vice - President
3.
Shri Krishna Kant Mishr Late Om Prakash Mishr
Manager
4.
Shri Ramashrya Tiwari Late Ram Surat Tiwari
Tresurer
5.
Shri Girish Dutt Mishr Shri Kusumakar Mishr
Secretary
6.
Ram Chandra Mishr Late Mata Prasad Mishr
Member
7.
Shri Diwakar Shukla Late Ram Dular Shukla
Member
8.
Shri Praveen Kumar Pandey Late Ramvriksha Pandey
Member
9.
Shri Hai Prakash Yadav Shri Ram Nihore Yadav
Member